Ook voor grote en kleine utiliteitsbouwprojecten kunt u bij ons terecht. De diversiteit aan gebruikte materialen, typen gebouwen en bouwmethoden bij utiliteitsbouw is groot. Hierbij kunt u denken aan:

  • Bedrijfshallen en kantoren
  • Winkelpanden
  • Ziekenhuizen en woon-zorg gebouwen
  • Scholen, sporthallen en multifunctionele accommodaties (MFA)
  • Uitvaartcentra

Evenals bij woningbouw maken wij deze projecten in samenwerking met verschillende opdrachtgevers. De contacten verlopen vaak via de architect van het project. Samen met de architect, en zo nodig ook met de opdrachtgever, bouwbegeleider, aannemer en installateur, wordt gezocht naar een optimale constructie. Met onze ruim 45-jarige ervaring zijn wij in staat, zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering en nazorg, een heldere constructieve bijdrage te leveren.