Lichte platte daken zijn constructies die gevoelig zijn voor instorting door belasting van sneeuw of hemelwater. Vanuit VROM wordt sinds 2003 aandacht gevraagd voor deze problematiek. Aanleiding zijn een aantal instortingen door hemelwater en sneeuw. Link documentatie: VROM risico platte daken.

Het eigen gewicht van lichte platte daken is laag ten opzichte van de veranderlijke belasting. Mocht het niet zeker zijn dat uw huidig plat dak voldoende capaciteit heeft om instorting te voorkomen (afschot / noodafvoeren enz.) dan kunnen wij uw bestaande dak toetsen en de eventueel benodigde aanpassingen adviseren.

Ook als u extra gewicht op of aan het dak wilt aanbrengen, zoals zonnepanelen, luchtbehandelingskasten, sprinklerinstallaties enz, kunnen wij de bestaande constructie voor u doorrekenen.